خانه / اینستاگرام بازیگران / لاله اسکندری (صفحه 2)

لاله اسکندری

بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور

بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور او، بدون مِهر و طعن و خَند او، یک سال گذشت و به سر آمد. اما چگونه؟ در محفل نخستین سالگشت، به حضور شما که یاری چون او را در …

ادامه نوشته »

بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور

بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور بی علی معلم، در نبود کلام و نگاه و حضور او، بدون مِهر و طعن و خَند او، یک سال گذشت و به سر آمد. اما چگونه؟ در محفل نخستین سالگشت، به حضور شما که یاری چون او را در …

ادامه نوشته »