محسن تنابنده

محسن تنابنده

 محسن تنابنده
محسن تنابنده

محسن تنابنده

خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

  
خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق  صداگذار

خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

.
خاله(مامان ارسطو)آقاي ابوالصدق (صداگذار)
ومن در حال گرفتن صداهاي جا مانده ازقسمت يك
سري پنج البته با زانوي جراحي شده

آقا ميزتونو نميگيرن سانسور نكنيد

آقا ميزتونو نميگيرن سانسور نكنيد

  
آقا  ميزتونو نميگيرن سانسور نكنيد

آقا ميزتونو نميگيرن سانسور نكنيد

.
آقا ميزتونو نميگيرن سانسور نكنيد

امشب چطور بود ممنونم از زحمات تك تك بچه

امشب چطور بود
ممنونم از زحمات تك تك بچه

 امشب چطور بود  
ممنونم از زحمات تك تك بچه
امشب چطور بود
ممنونم از زحمات تك تك بچه

امشب چطور بود؟؟
ممنونم از زحمات تك تك بچه هاي گروه

دوشب ديگه مهمونتون هستيم حتما ببينيد

دوشب ديگه مهمونتون هستيم
حتما ببينيد

  
دوشب ديگه مهمونتون هستيم
حتما ببينيد

دوشب ديگه مهمونتون هستيم
حتما ببينيد

.
دوشب ديگه مهمونتون هستيم
حتما ببينيد🙏🏻❤

ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

  
ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

.
ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ داشتند يا چشم راست،يه چشم همه نابينا بود اونايي كه چشم راست داشتند سمت راست شهر زندگي ميكردند و اونايي كه چشم چپ داشتند سمت چپ شهر،،چپيا و راستيا مدام با هم در جنگ بودند ،سرهمه چي ،حتي سر هيچي يه روز دعوا انقدر بالا گرفت كه با سنگ افتادند به جون هم باراني از سنگ از چپ به راست واز راست به چپ باريد انقدر زياد شد كه خورد به چشمهاي سالمشون و اهالي هر دو طرف به كل كور شدند و همه نابود،،
بياييد همديگه رو كور نكنيم ما كه دو چشم سالم نداريم حداقل يه لامپي كنار هم ادامه بديم.
ممنون و خداحافظ
فدايي دارين
نقي يه لامپي

خستگي بعد از يكي از روزاي سنگين پايتخت

خستگي بعد از يكي از روزاي سنگين پايتخت

 خستگي بعد از يكي از روزاي سنگين پايتخت
خستگي بعد از يكي از روزاي سنگين پايتخت

خستگي بعد از يكي از روزاي سنگين پايتخت
😘😘😘

اظهار نظر جناب فردوس حاجيان متولد قائم

اظهار نظر جناب فردوس حاجيان متولد قائم

 اظهار نظر جناب فردوس حاجيان  متولد قائم
اظهار نظر جناب فردوس حاجيان متولد قائم

اظهار نظر جناب فردوس حاجيان متولد قائم شهر رئيس اسبق دانشكده هنر و معماري ،دكتري تخصصي تئاتر ،معلم برگزيده يونسكو در مورد سريال پايتخت
ساخته سيروس خان مقدم،لطفا ورق بزنيد

پدرم روزت مبارك

پدرم روزت مبارك

 پدرم روزت مبارك
پدرم روزت مبارك

پدرم روزت مبارك🌺

محسن تنابنده

محسن تنابنده

 محسن تنابنده
محسن تنابنده

محسن تنابنده