سلام ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

 سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از
سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از خواننده هاي محبوب منه و دقيقا به دليل همين دلبستگي در سريال از نام و صداش استفاده شد،در قسمت ديشب شوخيه تند و خارج از ادبي با اين بزرگوار شد كه من لازم ديدم همين جا از همگي عذرخواهي كنم
نوروز به كام
سلامت باشيد

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

 منطقه بسيار محروم كال شور  وتماشاي پايتخت
اميدوارم
منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم محرومتر از اين نشيم،،خراسان شمالي
عكس از عليرضا عضدي

ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

 ديدن اين فيلمو از دست ندين
ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

 لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد
لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

 ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
عكس از نادر فوقاني

نه ميشه ديد نه ميشه نديد چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

  
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

.
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست!!

ما رفتيم تركيه🤣🤣 عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

 ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني
ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

 پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و
پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و حوصله ببينيد و لذت ببريد گواراي وجود
عكس :نادر فوقاني

🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

 🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

پايتخت ٥ ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد

 پايتخت ٥
ورق بزنيد
پايتخت ٥
ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد