یه شب خیلی خوب در کنار صدایی که خیلی دوسش

یه شب خیلی خوب در کنار صدایی که خیلی دوسش

 یه شب خیلی خوب در کنار صدایی که خیلی دوسش
یه شب خیلی خوب در کنار صدایی که خیلی دوسش

یه شب خیلی خوب در کنار صدایی که خیلی دوسش دارم
بهنام بانی عزیز 😍

آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون

آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون

 آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون
آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون

آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون جور که دوست دارین و خوشحال هستین زندگی کنین
براتون سالی پر از بی نیازی پر از آرامش و آزادی آرزو میکنم به دور از استرس
از خدا میخوام تو قلب شما یه جای کوچیکی داشته باشم و ثانیه های زندگیمو در کنار شما نفس بکشم
عید تون مبارک 😍😗😗😘

قربون اون شکلت برم من که اینجوری دست تو

قربون اون شکلت برم من که اینجوری دست تو

 قربون اون شکلت برم من که اینجوری دست تو
قربون اون شکلت برم من که اینجوری دست تو

قربون اون شکلت برم من که اینجوری دست تو کردی تو جیبت مثل بابات یه وری وایستادی 😍😍😍😘

احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

 احسان خواجه امیری
احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

 احسان خواجه امیری
احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

مردان عزیز روزتون مبارک اینم کادوی روز پدر

مردان عزیز روزتون مبارک اینم کادوی روز پدر

 مردان عزیز روزتون مبارک اینم کادوی روز پدر
مردان عزیز روزتون مبارک اینم کادوی روز پدر

مردان عزیز روزتون مبارک اینم کادوی روز پدر من
البته خودم برای خودم خریدمش 🙈😍

روز زن و به همه انسان های شریف کره زمین

روز زن و به همه انسان های شریف کره زمین

 روز زن و به همه انسان های شریف کره زمین
روز زن و به همه انسان های شریف کره زمین

روز زن و به همه انسان های شریف کره زمین تبریک میگم 😁

اخه این چه مدل مویی بوده من درست کرده بودم

اخه این چه مدل مویی بوده من درست کرده بودم

 اخه این چه مدل مویی بوده من درست کرده بودم
اخه این چه مدل مویی بوده من درست کرده بودم

اخه این چه مدل مویی بوده من درست کرده بودم🙈🙈

هر سال يكبار از لحظه ي مرگم بي تفاوت گذشته

هر سال يكبار از لحظه ي مرگم بي تفاوت گذشته

 هر سال يكبار از لحظه ي مرگم بي تفاوت گذشته
هر سال يكبار از لحظه ي مرگم بي تفاوت گذشته

هر سال يكبار از لحظه ي مرگم بي تفاوت گذشته ام
بي آنكه بفهمم يك روز در چنين لحظه اي خواهم مرد!
افشين_يداللهي
خیلی جات خالیه دکتر

به یاد دکتر افشین یداللهی

به یاد دکتر افشین یداللهی

 به یاد دکتر افشین یداللهی
به یاد دکتر افشین یداللهی

به یاد دکتر افشین یداللهی