روزگارتان مهربان داشتن دوست غنيمت است و

روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و

 روزگارتان مهربان 
داشتن دوست غنيمت است و
روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و

روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و ارزشمند ، داشتن دوستاني كه ميداني خنده و شادي تو ، انها را شاد ميكند و غم تو ، غمگينشان هزار بار ارزشمند تر .
شاديها و خنده هايتان هميشگي باشه 🙏🌹

روزتون بخير عزيزان ممنون از كامنتها و نظرات

روزتون بخير
عزيزان ممنون از كامنتها و نظرات

 روزتون بخير 
عزيزان ممنون از كامنتها و نظرات
روزتون بخير
عزيزان ممنون از كامنتها و نظرات

روزتون بخير
عزيزان ممنون از كامنتها و نظرات ارزشمند تك تك شما . من هميشه اشعار را دوست داشته ام و دغدغه هاي فردي خودم را ازآن برداشت كرده ام ، واقعيت اين است كه هيچوقت براي بيشتر دوست داشته شدن يا دوست نداشته شدن قدمي بر نداشته ام ، چون ميدانستم واقعي نيست و حتي ماندگار هم نيست ، پس آنچه بودم و باور داشته ام را زندگي كردم ، حتي در مسيرم اشتباه حتما بوده كه درس شده براي امروزم و فرداها .
نقدها ، تشويقها ، پرسشها و حتي نگرانيهاي شما برايم خيلي ارزشمند بوده و هست و بيشتر از اين خوشحالم كه من را با عملكرد خودم ميسنجيد نه با ديگري و ديگران .
همه ما دغدغه داريم ، مشكلات داريم ، غم از دست دادن داريم به اندازه داشته و نداشته خودمان با هر تيتري كه در جامعه داريم ، اما چه خوب و زيبا تر بود كه با احترام بيشتري در كنا هم زندگي كنيم با تفاوت نژاد ، فرهنگ و زبان ، مثل همه جاي دنيا ، چرا نميشود ؟ اينروزها همه خشمگين ، عصبي و دنبال تسويه حساب هستيم ، عجولانه قضاوت ميكنيم ، بدون اينكه حتي براي دانستن آنچه بايد بدانيم ، جستجو كنيم ، شنيده هايمان را به هم انتقال ميدهيم ، قضاوت ميكنيم و حكم ميدهيم ، اين شكلي نه به اهدافمان فكر ميكنيم ، نه ارامشي داريم و نه موفق ميشويم ، جز حال بد خود هيچ چيز در بر ندارد . حيف است
و موضوع ديگر ، راستش هيچوقت به خاطر ندارم مادرم درس هاي اخلاق و ايمان را با فرياد در دل ما فرزندانش جا داده باشد ، او تمامي آنچه را كه موظف ميدانست از امامان و انسانهاي بزرگ در تاريخ كه راهنماي اخلاق ، ايمان ، عشق ، انسانيت بودند را به ما آموخت و در دل ما با مهرباني جا داد و ماندگار شد ، پس نه نيازي به ريا دارد و نه ترسي در آن است . اينكه فكر كنيم با فرياد آنهم فريادي كه باعث تخريب شود به هم ايمان و اخلاق و حتي انسانيت را يادآور شويم ، به نظر من تاثير ندارد و ارزش زيبايش كمرنگ ميشود . خوشحالم اينجا فضايي است كه با شما لحظاتم را شريك ميشوم ، آموخته ها و تجربياتم با شما بيشتر ميشود و حس خوب و زيبايي به هم انتقال ميدهيم ، نقد ميكنيم ، تشويق ميكنيم ، و ياد ميگيريم از هم كه ادبيات درستي بكار ببريم .
ببخشيد خيلي زياد شد اما دلنوشته اي بود با شما كه هميشه در پناه خداوند مهربان باشيد و سلامت 🌹 ممنونم كه از سر صبر ميخوانيد 🙏🌹

دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

 دوستان عزيز  در اينجا با خصوصيات هم بيشتر
دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر آشنا شديم ، دغدغه و مسئوليتها را ياداورشديم ، تشويق و نقد كرديم و همه اينها بسيار زيباست و ارزشمند .
با هم و در كنار هم در حال فرهنگ سازي هستيم ، فرهنگي كه بهش خدشه وارد شده در سالهاي گذشته و فراموش كرديم احترام و گفتگو درست و سازنده را ، با هم در حال تمرين و برگرداندن آن هستيم ، تمامي كامنتهاي شما را ميخوانم و اهميت ميدهم و آنها را كه بايد، پاسخ ميدهم .

اما من را ببخشيد كه مجبور به بلاك و پاك كردن يك تعدادي از كامنتها هستم ، (((كامنتهايي كه ادبيات محترمي ندارد و باعث بي احترامي به بقيه دوستان در اين صفحه ميشود ، كامنتهايي كه مربوط به من و عملكردهاي من نيست ، چون فكر ميكنم ، نقد و اعتراض به هر فرد به خود فردمسئول برميگرده نه ديگري و كامنتهايي كه ورود به حريم محترم خصوصي است . كه البته شريك شدن شما در هر خوشي از زندگي و دعاي خيرتان ارزشمند است .))
پي نوشت : سليقه ها متفاوت است و همه نقدها و تشويقها و تفاوتها باعث رشد ميشود
پي نوشت : هيچ خستگي ، هيچ عقب نشيني و هيچ رها كردني نخواهد بود اگر ايمان به انچه كه هستيم داشته باشيم و هدف جدي باشد.نظر شخصي ام است نه قانون .

ممنون 🙏🌹