ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

  
ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ

.
ميگن توي شهر يه چشمي ها همه يا چشم چپ داشتند يا چشم راست،يه چشم همه نابينا بود اونايي كه چشم راست داشتند سمت راست شهر زندگي ميكردند و اونايي كه چشم چپ داشتند سمت چپ شهر،،چپيا و راستيا مدام با هم در جنگ بودند ،سرهمه چي ،حتي سر هيچي يه روز دعوا انقدر بالا گرفت كه با سنگ افتادند به جون هم باراني از سنگ از چپ به راست واز راست به چپ باريد انقدر زياد شد كه خورد به چشمهاي سالمشون و اهالي هر دو طرف به كل كور شدند و همه نابود،،
بياييد همديگه رو كور نكنيم ما كه دو چشم سالم نداريم حداقل يه لامپي كنار هم ادامه بديم.
ممنون و خداحافظ
فدايي دارين
نقي يه لامپي

سلام و شبتون بخير امروز وقت ظهر هنگام خلوت

سلام و شبتون بخير
امروز وقت ظهر هنگام خلوت

 سلام و شبتون بخير 
امروز وقت ظهر هنگام خلوت
سلام و شبتون بخير
امروز وقت ظهر هنگام خلوت

سلام و شبتون بخير
امروز وقت ظهر هنگام خلوت كردن و قدم زدن ، دوباره دلتنگ شدم ، هر وقت آروم تري بيشتر دلت ميخواد اونايي كه خيلي دوستشون داشتي و داري كنارت باشند .امروز مثل همه اين دفعات بابا جانم را در كنارم خواستم تا دستشو بگيرم و اينقدر در سكوت كنار هم قدم بزنيم تا بابا جانم بگه چي شده ؟ باز كه از اون سكوت ها كردي كه معلومه شيطنتي بعدشه …. و من با لبخند تأييد كنم و دست بندازم گردنش و نقشه هامو اعتراف كنم 🌹
و اين يكي از راز هاي من و بابا بود .
روح همه رفتگان شاد 🙏🌹
ثبت اين لحظه : يار 😍
پي نوشت : از همه شما خوش قلبها ممنونم و خداوند قلب تك تك شمارا خوشحال نگه دارد . آمين
و قصد ناراحت و غمگين كردن شما و خودم را نداشتم ، بي شك همه رفتگان در قلب ما هميشه زنده هستند و بايد قدر اونايي كه هستند را بدانيم و ممنون از دعاي آمرزش همه شما براي پدرم . 🌹🙏