قسمتى از اجراى زنده آهنگ جاده از كاوه

قسمتى از اجراى زنده آهنگ جاده از كاوه

 قسمتى از اجراى زنده آهنگ  جاده  از كاوه
قسمتى از اجراى زنده آهنگ جاده از كاوه

قسمتى از اجراى زنده آهنگ “جاده” از كاوه يغمايى. اين افتخار رو داشتم كه تو اين كنسرت به عنوان مهمان حضور داشته باشم … قطعا هر چهار اجرا، جزو بهترين لحظات زندگيم بودن.
خيلى دوست داشتم كه كنسرت ١٧ و ١٨ اسفندِ كاوه رو از نزديك ببينم ولى بدليل اينكه خودم تو همين تاريخ كنسرت دارم اين شانسو از دست دادم.
شما اين كنسرت رو از دست نديد🤘
@kavehyaghmaei
#kavehyaghmaei #sirvankhosravi #sirvan