تبریک به رضا اخلاقی راد عزیز که برای ایران

تبریک به رضا اخلاقی راد عزیز که برای ایران

  
تبریک به رضا اخلاقی راد عزیز که برای ایران

تبریک به رضا اخلاقی راد عزیز که برای ایران

.
تبریک به رضا اخلاقی راد عزیز که برای ایران افتخار آفرین شد.
با تقدیم احترام و آرزوی موفقیت روز افزون.
.
شهاب حسينى
#شهاب_حسینی #رضا_اخلاقى_راد#جشنواره_انتاليا#فيلم_لرد #بهترين _بازيگر_مرد
@rezaakhlaghirad

تسليت به تمام مردم سرزمينم،براى اين غم بزرگ و آرزوى

تسليت به تمام مردم سرزمينم،براى اين غم بزرگ
و
آرزوى

 تسليت به تمام مردم سرزمينم،براى اين غم بزرگ
و
آرزوى
تسليت به تمام مردم سرزمينم،براى اين غم بزرگ
و
آرزوى

تسليت به تمام مردم سرزمينم،براى اين غم بزرگ
و
آرزوى صبر براى بازماندگان▪️

بدون شرح خليج فارس persiangulf

بدون شرح
خليج فارس
persiangulf

         بدون شرح
  خليج فارس
 persiangulf
بدون شرح
خليج فارس
persiangulf

……..بدون شرح
.#خليج_فارس
#persiangulf