سلام به عزيزان جان بازهم چهارم آذرماه هرسال

سلام به عزيزان جان
بازهم چهارم آذرماه هرسال

 سلام به عزيزان جان 
بازهم چهارم آذرماه هرسال
سلام به عزيزان جان
بازهم چهارم آذرماه هرسال

سلام به عزيزان جان
بازهم چهارم آذرماه هرسال تولدم 🎂
ولي اينبار شب تولدم شبكاري سر فيلم آقاي عطاران كه عوامل فيلم دراكولا محبت كردن به من دمشون گرم و بسيار ممنونم …🙏
#ليلابلوكات #رضاعطاران #علي سرتيپي#تولدم

با ژاله صامتي عزيزم بانوي دوست داشتي سينما

با ژاله صامتي عزيزم بانوي دوست داشتي سينما

 با ژاله صامتي عزيزم بانوي دوست داشتي سينما
با ژاله صامتي عزيزم بانوي دوست داشتي سينما

با ژاله صامتي عزيزم بانوي دوست داشتي سينما دوست بسيار خوبم كه افتخار اينو دارم در اين فيلم كنارشون باشم و در شب تولدم كلي به من محبت داشت ….سلامت باشي بانو
#ليلابلوكات #ژاله صامتي#تولدم

پي نوشت: من گريم رو صورتمه ، وقت نشد پاك كنم 😃😃

سلام آذرماهيها هيچوقت تولدشون تمومي نداره

سلام
آذرماهيها هيچوقت تولدشون تمومي نداره

 سلام   
آذرماهيها هيچوقت تولدشون تمومي نداره
سلام
آذرماهيها هيچوقت تولدشون تمومي نداره

سلام…
آذرماهيها هيچوقت تولدشون تمومي نداره مخصوصا كه خانواده و دوستاي گلي داشته باشن كه هرسال غافلگيرش كنن بسيار ممنونم از عزيزانم كيكم با اون اسكار روش هم كه اصلا يه چيزي بود خلاصه دلم نيومد با شما دوستانم تو اينستا شٍر نكنم كلي حال كردم دم همتون گرم …..🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
#ليلابلوكات #تولدم

سلام باز هم تولد بازي سر تمرين نمايش خانه

سلام
باز هم تولد بازي سر تمرين نمايش خانه

 سلام 
باز هم تولد بازي سر تمرين نمايش خانه
سلام
باز هم تولد بازي سر تمرين نمايش خانه

سلام
باز هم تولد بازي سر تمرين نمايش خانه عروسك در فرهنگسراي نياوران
گفتم كه اين تولد آذرماهيها تمومي نداره …بسيار ممنونم از گروه نمايش خانه عروسك
#ليلابلوكات #تولدم