نوروز مبارك اميدوارم امسال بيشتر از هميشه

نوروز مبارك اميدوارم امسال بيشتر از هميشه

  
نوروز مبارك  اميدوارم امسال بيشتر از هميشه

نوروز مبارك اميدوارم امسال بيشتر از هميشه


نوروز مبارك. اميدوارم امسال بيشتر از هميشه خنده رو لبامون باشه… توى اينستاگرام چند فيلم از برنامه هاى لحظه سال نو ديدم كه بشدت گريه دار و ناراحت كننده بود و هنوز از ديدنشون توى شوك هستم! واقعا رسيدن به شهرت و پول به چه قيمتى؟ غمگين كردن بهترين لحظه سال در ازاى چى؟ بازى با احساسات مردم و تظاهر تا كجا؟! بياين سال جديد سعى كنيم بين انسانهاى واقعى و انسانهاى متظاهر تفاوت قائل شيم.
تو كنسرتهاى سال نو پر انرژى تر از هميشه ،مثل هر سال ميبينمتون. ❤️
#happynowruz #happynowruz #iraniannewyear

وقتى داشتم اين عكس رو ميگرفتم گفتم وااااى

وقتى داشتم اين عكس رو ميگرفتم گفتم وااااى

 وقتى داشتم اين عكس رو ميگرفتم گفتم وااااى
وقتى داشتم اين عكس رو ميگرفتم گفتم وااااى

وقتى داشتم اين عكس رو ميگرفتم گفتم وااااى چقد خرمشهر قشنگه
بهم گفتن قشنگه؟؟؟؟!!!
منم گفتم يعنى به نظر شما زشته؟؟؟؟😳
گفتن اگه قبل از جنگ ميديدى هيچ جاى دنيا ديگه به چشمات قشنگ نميومد😞
فرداش وقتى توى روز خرمشهر رو نگاه ميكردم ميديدم هنووووز بعد ٣٥ سال كه خرمشهر ازاد شده هنوز اثار جنگ توى خيابوناش حتى روى درختا ديده ميشه😞
راست ميگفتن بد جورى بوى جنگ ميده خرمشهرمون
من ميدونم چرا شما هم ميدونيد؟😞