در کنار استاد عبدالله اسکندری برای اهدای

در کنار استاد عبدالله اسکندری برای اهدای

 در کنار استاد عبدالله اسکندری برای اهدای
در کنار استاد عبدالله اسکندری برای اهدای

در کنار استاد عبدالله اسکندری برای اهدای جایزه بهترین گریم به آقای سعید ملکان برای فیلم نهنگ عنبر

آیین اختتامیه جشن روز ملی سینما – عمارت مسعودیه