سلام لذت بردم از ديدن نمايش يك دقيقه و

سلام
لذت بردم از ديدن نمايش يك دقيقه و

 سلام 
لذت بردم از ديدن نمايش يك دقيقه و
سلام
لذت بردم از ديدن نمايش يك دقيقه و

سلام
لذت بردم از ديدن نمايش يك دقيقه و سيزده ثانيه به كارگرداني آقاي گيل آبادي و بازيهاي بسيار پرانرژي و خوب بانو سيما تيراندازعزيزم و پانته آ بهرام و لادن مستوفي،خسته نباشيد،.
و بعد سوژه و ايده نمايش برايم بسيار جذاب بود و دستمريزاد به عزيزاني كه در زمينه آسيبهاي اجتماعي فعاليت فرهنگي ميكنند.
#ليلا_بلوكات #يك_دقيقه_و_سيزده_ثانيه #ايرانشهر #سالن_سمندريان #تياتر_ببينيد_و_اجازه_دهيد_روحتان_به_پرواز_در_آيد