اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان،

اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان،

 اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان،
اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان،

اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان، مشوقان و دوست دارانى كه همه اين سالها را در كنار هم بوديم و مانديم و حتى آنهايى كه معنى لحظه‌اى سكوت و تامل را مى‌دانند

غم و شادى دو واژه خاص در خلقت و زندگى آدميست. مى‌شود در همه غم‌ها شادى به ديگران هديه داد و در شادى‌ها غم ديگران را كم كرد.

واى به روزى كه غم را به اجبار به ديگران تحميل كنيم و شادى آنها را با بددلى و خودخواهى بگيريم.
در اين روزهاى از دست دادن عزيزانمان چه خوب است به گفته خود شما همراهان كارهاى لازم مثل كمك رسانى، دلجويى، ديدن بيماران، شاد كردن و خيلى كارهاى مفيد ديگر انجام داد تا در همين روزهاى غمگين هم شادى جريان پيدا كند.
زندگى جريان دارد چه بخواهيم چه نخواهيم!
مرگ، خوب يا بد، ميزبان همه ماست.
همه اين دلنوشته بر گرفته از نوشته‌هاى تك تك شماست وقتى بى‌غرض و صاف با دلهايتان پيشنهاد مى‌دهيد، نقد و حتى تشويق مى‌كنيد.
اين دلنوشته كپى برابر اصل شما انسانهاى خوب است براى لبخند زدن به زندگى كه گاه تلخ و گاه غمگين ميشود
قدر شناس لحظات خوب و بد زندگى باشم و باشيم، تلخى و تلخكام كردن جز تيره نمودن قلب و روحمان چيز ديگرى در بر نخواهد داشت.
به احترام تمامى كسانى كه ديگر در بين ما نيستند لحظه‌اى با احترام سكوت كنيم و بيانديشيم كه كجاى اين قصه خلقت و زندگى نشسته‌ايم.
روزگارتان به سربلندى
مهناز افشار

سلامي به پاكي و زيبايي باران امروز كامنتهاي

سلامي به پاكي و زيبايي باران
امروز كامنتهاي

 سلامي به پاكي و زيبايي باران 
امروز كامنتهاي
سلامي به پاكي و زيبايي باران
امروز كامنتهاي

سلامي به پاكي و زيبايي باران
امروز كامنتهاي شما عزيزان را خواندم به خصوص در رابطه با دلنوشته ديشب ، خيليي از داشتنتون خوشحالم و ديدم كه در اين صفحه حتي نقدهاي شما عزيزان ، مخالف بودنتان با دلنوشته ها و حتي دوست نداشتنهاتون هم ، از ادبيات محترمي بر خوردار است .
از اينكه هستين ممنونم ، در اين فضاي مجازي اما حقيقي لحظه اي از حقيقت اين لحظه ام را به شما عزيزان با احترام و عشق تقديم ميكنم . خوب است كه هستيم و خوب تر آنست كه خوب و واقعي باشيم نه در حرف و نه در پشت نقاب .

من برویت نمیاورم کوتاه میایم عذر میخواهم خودم

من برویت نمیاورم
کوتاه میایم
عذر میخواهم
خودم

 من برویت نمیاورم
کوتاه میایم
عذر میخواهم
خودم
من برویت نمیاورم
کوتاه میایم
عذر میخواهم
خودم

من برویت نمیاورم
کوتاه میایم
عذر میخواهم
خودم را کوچک میکنم
اما
یکباره سرت را میچرخانی و میبینی دیگر نیستم
هرگز نیستم
و آنجا لحظه ایست که ديگر خودم هم بخواهم نمیتوانم بمانم…
#ليلا_بلوكات #دلنوشته