سلام گاهي فكر ميكنم كاشكي اين موبايل نبود

سلام
گاهي فكر ميكنم كاشكي اين موبايل نبود

 سلام 
گاهي فكر ميكنم كاشكي اين موبايل نبود
سلام
گاهي فكر ميكنم كاشكي اين موبايل نبود

سلام
گاهي فكر ميكنم كاشكي اين موبايل نبود يا اينهمه تكنولوژي نبود ،! زمانها بسرعت ميگذره و بجاي با هم بودن و همكلامي باهم تو دنياي واقعي داريم تو دنياي مجازي ميچرخيم و لحظاتي رو كه ميتونيم خاطره سازي كنيم براحتي از دست ميديم ….دلم واسه اون وقتها تنگ شده كه نه موبايلي بود نه اينترنت همراه ! همه كوچيك بوديم و دنيامون پر از صميميت و حال خوب بود ….به اميد روزهاي با هم بودن نه تو گوشي بودن ….!!!😊😊😊
با خودمم هستم…😥
#ليلا_بلوكات