خداوندا روزت مبارك روز عشق را فقط

خداوندا روزت مبارك
روز عشق را فقط

 خداوندا روزت مبارك       
روز عشق را فقط
خداوندا روزت مبارك
روز عشق را فقط

خداوندا روزت مبارك … 💝
روز عشق را فقط به تو مى توان تبريك گفت…
تو كه عشقت آسمانيست…
و ثمره ى عشقت آرامش است…
تو كه رنگ و بوى عشقت فرق ميكند…
تو عشقت خالص و ناب است…
تو بي حساب مى دهى…
بى دليل توبه مى پذيرى…
بى توقع بركت مى دهى…
و بى منت ياري مى كنى…
واقعا كه تنها تو سزاوار كلمه ى عاشق هستى…
عشقى كه خالصانه به بنده ات تقديم مى كنى… روز عـشـــق مبارك❤️🎲🙏🏼
Photo by @yousefabdolrezaei