دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

 دوستان عزيز  در اينجا با خصوصيات هم بيشتر
دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر

دوستان عزيز در اينجا با خصوصيات هم بيشتر آشنا شديم ، دغدغه و مسئوليتها را ياداورشديم ، تشويق و نقد كرديم و همه اينها بسيار زيباست و ارزشمند .
با هم و در كنار هم در حال فرهنگ سازي هستيم ، فرهنگي كه بهش خدشه وارد شده در سالهاي گذشته و فراموش كرديم احترام و گفتگو درست و سازنده را ، با هم در حال تمرين و برگرداندن آن هستيم ، تمامي كامنتهاي شما را ميخوانم و اهميت ميدهم و آنها را كه بايد، پاسخ ميدهم .

اما من را ببخشيد كه مجبور به بلاك و پاك كردن يك تعدادي از كامنتها هستم ، (((كامنتهايي كه ادبيات محترمي ندارد و باعث بي احترامي به بقيه دوستان در اين صفحه ميشود ، كامنتهايي كه مربوط به من و عملكردهاي من نيست ، چون فكر ميكنم ، نقد و اعتراض به هر فرد به خود فردمسئول برميگرده نه ديگري و كامنتهايي كه ورود به حريم محترم خصوصي است . كه البته شريك شدن شما در هر خوشي از زندگي و دعاي خيرتان ارزشمند است .))
پي نوشت : سليقه ها متفاوت است و همه نقدها و تشويقها و تفاوتها باعث رشد ميشود
پي نوشت : هيچ خستگي ، هيچ عقب نشيني و هيچ رها كردني نخواهد بود اگر ايمان به انچه كه هستيم داشته باشيم و هدف جدي باشد.نظر شخصي ام است نه قانون .

ممنون 🙏🌹