حالا كه اومديم حالا كه سكوت تلخ

حالا كه اومديم حالا كه سكوت تلخ

    حالا كه اومديم     حالا كه سكوت  تلخ
حالا كه اومديم حالا كه سكوت تلخ

…حالا كه اومديم!….حالا كه سكوت #تلخ اون خونه ها رو شكستيم و #طنين خنده هاي #كودكانه خواهران و برادرامونو رو تو تاريكي امروزو فرداهاشون روشن كرديم
…. حالا كه هستيم براي دلاي #آزاده خودمون هستيم
….براي #لبخند خودمون…. كه سير بشيم از لبخند هزارون #فرشته
…. براي فرداي كودكان #ايران_زمينمون….
… براي شبيه شدن به #مولاي مهربونمون كه دستگير همه ما نيازمندان است
خدايا! …ما براي اين اومديم كه #دوستمون داشته باشي
… خدايا!!!! به ما فرصت بده كه از #محسنين باشيم
.
.
براي حمايت مالى ومشاركت در #كمپين_محسنين يه سر به سايت
www.mohsenin.ir
بزنيد و يا عدد ٢ رو به ٣٠٠٠٣٣٣٣ بفرستيد
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تيزر كامل رو هم ميتونيد تو سايت آپارات به آدرسhttp://www.aparat.com/v/7rpzo ببينيد.
#ليلا_بلوكات 🙏🙏🙏🙏🙏