سلام به رفقاي عزيز بازهم برد ملي پوشان واليبال

سلام به رفقاي عزيز بازهم برد ملي پوشان واليبال

 سلام به رفقاي عزيز بازهم برد ملي پوشان واليبال
سلام به رفقاي عزيز بازهم برد ملي پوشان واليبال

سلام به رفقاي عزيز بازهم برد ملي پوشان واليبال باعث خوشحاليه… اين دخترخانم زيبا اسمش نگينه بقول مامانش ٥ سال مقتدرانه طرفدار واقعي من بود و بدنبالم و الان ٣ ساله با هم دوست شديم و بسيار محبت دارن كل خانواده اش به من،،،اينبار بخاطر فصل امتحان نگين تو تعطيلات آمدن تهران كه بياد نمايش شكار مرغابي و ببينه كه متاسفانه اجرا به علت تعطيلات انجام نميشد ، شرمنده شدم اين همه مسافت !بگذريم ترك زبان و بسيار صميمي هستن ،هم زبانشونو دارم ياد ميگيرم هم يه سفر ميرم اردبيل و اروميه و تبريز ممنون از خانواده نگين كه با پشتكار و كمك شما نگين به من نزديك شد و دوست شديم خدا حفظتون كنه .🙏
#ليلا_بلوكات #neginlemla