ديشب سينما آفريقا اكران خصوصي فيلم لامپ

ديشب سينما آفريقا اكران خصوصي فيلم لامپ

 ديشب سينما آفريقا اكران خصوصي فيلم لامپ
ديشب سينما آفريقا اكران خصوصي فيلم لامپ

ديشب سينما آفريقا اكران خصوصي فيلم لامپ صد
كارگردان : اقاي سعيد اقاخاني
و بزرگداشت استاد عبدالله اسكندري طراح گريم سينماي ايران
هميشه برقرار باشند اساتيد و تا هستند قدرشان را بدانيم بازيگران : خانم ساره بيات و آقاي محسن تنابنده 🙏🌹
عكس : بانو فاطمه درباري عزيز
@fatemeh_darbari