دیروزها را گشتیم به دنبال امروزها امروزها

دیروزها را گشتیم به دنبال امروزها امروزها

 دیروزها را گشتیم به دنبال امروزها  امروزها
دیروزها را گشتیم به دنبال امروزها امروزها

دیروزها را گشتیم به دنبال امروزها. امروزها را می گردیم به دنبال فرداها. ولی همه آنچه را که باید ببینیم ، امروز است! همین ساعت ها، همین دقیقه ها همین ثانیه ها!

سلام روز دوشنبه شما بخیر
#ليلا_بلوكات