دیشب به جشن اختتامیه سریال شهرزاد دعوت

دیشب به جشن اختتامیه سریال شهرزاد دعوت

  
دیشب به جشن اختتامیه سریال  شهرزاد دعوت

دیشب به جشن اختتامیه سریال شهرزاد دعوت

😍
دیشب به جشن اختتامیه سریال #شهرزاد دعوت بودم. خوشحالم در کنار عوامل و بازیگران این سریال محبوب بودم.
عکس از @Reihanet