،،، به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص آخرين

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
آخرين

 ،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
آخرين
،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
آخرين

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
آخرين نمايش فيلم لرزاننده چربی ساخته محمد شيروانی‌
جمعه ٣ فروردين، ساعت ٢:٣٠ صبح
برنامه آپارات
‏‎درباره فیلم: زنی عکاس تلاش می‌کند بین رابطه یک مرد و پسر ناشنوایش تعادل ایجاد کند. داستان فیلم بر اساس ترکیب واقعیت/کابوس پیش می‌رود و تماشاگر همزمان شاهد انگاره‌های ذهنی مرد چاق و واقعیت‌های بیرونی زندگی اوست. فیلم‌ساز چالش و درگیری ذهنی/عینی مرد با پسرش، زن عکاس و همچنین اجتماع پیرامون‌شان را به تصویر می‌کشد
@mohammadshirvani_mim
@haftvan
@maryampalizbanofficial
@navidmohamadzadeh
#آپارات #سينماى_ايران #محمد_شيروانی #لوون_هفتوان #مريم_پاليزبان #نويد_محمدزاده #حسن_رستمی ‏#aparatonbbc

،،، به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص تكرار

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار

 ،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار
،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار فيلم لرزاننده چربی ساخته محمد شيروانی‌
چهارشنبه ١ فروردين، ساعت ٢٤
برنامه آپارات
‏‎درباره فیلم: زنی عکاس تلاش می‌کند بین رابطه یک مرد و پسر ناشنوایش تعادل ایجاد کند. داستان فیلم بر اساس ترکیب واقعیت/کابوس پیش می‌رود و تماشاگر همزمان شاهد انگاره‌های ذهنی مرد چاق و واقعیت‌های بیرونی زندگی اوست. فیلم‌ساز چالش و درگیری ذهنی/عینی مرد با پسرش، زن عکاس و همچنین اجتماع پیرامون‌شان را به تصویر می‌کشد
@mohammadshirvani_mim
@haftvan
@maryampalizbanofficial
@navidmohamadzadeh
#آپارات #سينماى_ايران #محمد_شيروانی #لوون_هفتوان #مريم_پاليزبان #نويد_محمدزاده #حسن_رستمی ‏#aparatonbbc

،،، به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص تكرار

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار

 ،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار
،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار

،،،
به‌ياد لوون هفتوان؛ يك هنرمند خاص
تكرار فيلم لرزاننده چربی ساخته محمد شيروانی‌
سه‌شنبه ٢٩ اسفند، ساعت ١٦
برنامه آپارات
‏‎درباره فیلم: زنی عکاس تلاش می‌کند بین رابطه یک مرد و پسر ناشنوایش تعادل ایجاد کند. داستان فیلم بر اساس ترکیب واقعیت/کابوس پیش می‌رود و تماشاگر همزمان شاهد انگاره‌های ذهنی مرد چاق و واقعیت‌های بیرونی زندگی اوست. فیلم‌ساز چالش و درگیری ذهنی/عینی مرد با پسرش، زن عکاس و همچنین اجتماع پیرامون‌شان را به تصویر می‌کشد
@mohammadshirvani_mim
@haftvan
@maryampalizbanofficial
@navidmohamadzadeh
#آپارات #سينماى_ايران #محمد_شيروانی #لوون_هفتوان #مريم_پاليزبان #نويد_محمدزاده #حسن_رستمی ‏#aparatonbbc