آخه من عاشق فكر كردن شمام جان خاله ليلابلوكات

آخه من عاشق فكر كردن شمام جان خاله
ليلابلوكات

 آخه من عاشق فكر كردن شمام جان خاله 
 ليلابلوكات
آخه من عاشق فكر كردن شمام جان خاله
ليلابلوكات

آخه من عاشق فكر كردن شمام جان خاله
#ليلابلوكات #نوشابلوكات #رادمان
هفته كتابخواني رادمان ما سي دي انتخاب ميكنه بعد پشيمون ميشه ميگه فكر نميكنم ميره سراغ كتاب 😀
@nooshabolukat

اي خاله به قربونت بشه رادماني عشق خاله فكر

اي خاله به قربونت بشه رادماني عشق خاله
فكر

 اي خاله به قربونت بشه رادماني عشق خاله 
فكر
اي خاله به قربونت بشه رادماني عشق خاله
فكر

اي خاله به قربونت بشه رادماني عشق خاله
فكر كنم در آينده عكاس قابلي بشي 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
#ليلا_بلوكات #نوشابلوكات #رادمان

عشق و زندگي خاله ليلا بلوكات نوشا بلوکات

عشق و زندگي خاله
ليلا بلوكات نوشا بلوکات

 عشق و زندگي خاله 
 ليلا بلوكات  نوشا بلوکات
عشق و زندگي خاله
ليلا بلوكات نوشا بلوکات

عشق و زندگي خاله
#ليلا_بلوكات #نوشا_بلوکات #رادمان

سلام يعني من ميميرم واسه خواهرزاده ام كه

سلام
يعني من ميميرم واسه خواهرزاده ام كه

 سلام 
يعني من ميميرم واسه خواهرزاده ام كه
سلام
يعني من ميميرم واسه خواهرزاده ام كه

سلام
يعني من ميميرم واسه خواهرزاده ام كه از بس اشتباها به خواهرم زنگ ميزنن و با من كار دارن ديگه اين بچه از حفظ شده . (خط رو سال ٨٥ واگذار كردن ! ) من قربون تو بشم كه بلوكاتي و ليلا بلوكات نيستي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
#ليلا_بلوكات #رادمان #عشق_خاله❤
@nooshabolukat

مرا تا جان بود جانان تو باشي ز جان خوشتر

مرا تا جان بود جانان تو باشي
ز جان خوشتر

 مرا تا جان بود جانان تو باشي
ز جان خوشتر
مرا تا جان بود جانان تو باشي
ز جان خوشتر

مرا تا جان بود جانان تو باشي
ز جان خوشتر چه باشد؟
آن تو باشي

#خاقاني
#ليلا_بلوكات
#رادمان