بي ربط دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف

بي ربط دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف

 بي ربط  دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف
بي ربط دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف

بي ربط: دلبستگی ربط عجیبی با آدم های بلاتکلیف دارد…
مینشی و میگذاری یک آدم طول و عرض علاقه ات را بارها برود و برگردد
گاهی با وعده های شیرین
گاهی با دروغ های شاخدار
گاهی با توهین و تمسخر
گاهی حتی با خواهش…
جاپای بلاتکلیفی اش مسیر لطیف علاقه ات را سخت و ناهموار می کند…
یکروز خسته می شود و بی هیچ توضیح مشخصی میرود…
آنروز به طرز وحشتناکی احساس حماقت می کنی برای روزهایی که نشستی و تماشا کردی #پریسا_زابلی_پور
#ليلا_بلوكات
#ماهيارچرمچي