سلام و عرض ادب و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

 سلام و عرض ادب 
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني
سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني نويسنده و كارگردان نمايش هفتٍ عصرٍ هفتٍم پائيز و با رحيم نوروزي عزيز بعد از سالها همكاري مجدد بعد از سريال يوسف پيامبر، سر تمرين نمايش
اجرا بزودي تئاتر شهر 🙂
#ليلا_بلوكات #ايوب_آقاخاني #رحيم_نوروزي#هفت_عصر_هفتم_پائيز

سلام ممنونم از شما بانو يزدان بخش براي

سلام
ممنونم از شما بانو يزدان بخش براي

 سلام 
ممنونم از شما بانو يزدان بخش براي
سلام
ممنونم از شما بانو يزدان بخش براي

سلام
ممنونم از شما بانو يزدان بخش براي وقتي كه گذاشتين واسه نمايش هفت عصر هفتم پائيز
چقدر شما عزيز هستين براي من 🙏🌺
همچنان منتظر شما عزيزان هستم براي تهيه بليط سايت ايران كنسرت و ايران نمايش 🙏
#ليلا_بلوكات #رحيم_نوروزي #شيرين_يزدان_بخش #هفت_عصر_هفتم_پاييز #ايران_كنسرت #ايران_نمايش #ايوب_آقاخاني

سلام و درود ممنونم از بهاره جان كيان افشار

سلام و درود
ممنونم از بهاره جان كيان افشار

 سلام و درود 
ممنونم از بهاره جان كيان افشار
سلام و درود
ممنونم از بهاره جان كيان افشار

سلام و درود
ممنونم از بهاره جان كيان افشار عزيزم،دختر دوست داشتني و همچنين مسعود كرامتي جان و محمد علي سجادي و الهام نامي و بهزاد اقطاعي نازنين و علي بابايي و سعيد شريف و ماهك مجد،سپاس فراوان بابت قبول زحمت و ديدن نمايش هفت عصر هفتم پائيز به نويسندگي و كارگرداني ايوب آقاخاني
عكس:سولماز قراملكي
#ليلا_بلوكات #بهاره_کیان_افشار #مسعود_كرامتي #محمد_علي_سجادي #رحيم_نوروزي #هفت_عصر_هفتم_پاييز

سلام و درود به رفقاي جان پيش فروش اينترنتي

سلام و درود به رفقاي جان
پيش فروش اينترنتي

 سلام و درود به رفقاي جان 
پيش فروش اينترنتي
سلام و درود به رفقاي جان
پيش فروش اينترنتي

سلام و درود به رفقاي جان
پيش فروش اينترنتي سه روز اول نمايش {هفت عصر هفتم پائيز} در ايران كنسرت وايران نمايش آغاز شد.
#٧_عصر_٧_پاييز #تئاتر_شهر #سالن_چهار_سو #ايوب_آقاخاني #ليلا_بلوكات #رحيم_نوروزي #تئاتر #تهران #ايران #گروه_تئاتر_پوشه #تئاتر
#PooshehtheatreGroup
#Ayoub_Aghakhani
#tehran #Iran #city_teather
#7th_Day_Of_Fall_7_Pm #coming #soon #ايران_كنسرت
#ليلا_بلوكات