سلام به عزيزاي دل امروز صبح بعد از چند

سلام به عزيزاي دل
امروز صبح بعد از چند

 سلام به عزيزاي دل 
امروز صبح بعد از چند
سلام به عزيزاي دل
امروز صبح بعد از چند

سلام به عزيزاي دل
امروز صبح بعد از چند سال دوباره آنتن زنده شبكه سه برنامه حالا خورشيد كه امروز اولين برنامه اش بود مهمان بودم با اجراي بسيار خوب رضا رشيدپور عزيز در كنار خشايار اعتمادي نازنين تكرار امشب ساعت ده و ربع شب شبكه سه ،(قاعدتا بعد از اخبار)
اميدوارم اين برنامه كه بسيار پرمحتواست بتونه مثل بقيه كارهاي اين گروه توانمند، جاي خودشو بين شما عزيزان پيدا كنه و موفق عمل كنه …🙏
#ليلا_بلوكات #رضا_رشيدپور #حالا_خورشيد #شبكه_سوم_سيما