آقابخدا ، ماهم شرمنده ايم

آقابخدا ، ماهم شرمنده ايم

    آقابخدا ، ماهم شرمنده ايم
آقابخدا ، ماهم شرمنده ايم

…… آقابخدا ، ماهم شرمنده ايم …….
مربى مرد بازيهاى كبدى زنان آسيا ، براى ورود به سالن بازى ، روسرى به سر كرد .

پوستر فيلم مصادره اولين نمايش

پوستر فيلم مصادره
اولين نمايش

   پوستر فيلم  مصادره    
اولين نمايش
پوستر فيلم مصادره
اولين نمايش

…. پوستر فيلم ” مصادره ” …..
اولين نمايش درجشنواره فيلم فجر
🎬طراح پوستر ، محمد روح الامين

مصادره تازه از تنور

مصادره
تازه از تنور

      مصادره      
 تازه از تنور
مصادره
تازه از تنور

……. ” مصادره ” ……..
/ تازه از تنور در اومده /

موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

    موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان
موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

….. موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان …..

بدون شرح

بدون شرح

    بدون شرح
بدون شرح

….. بدون شرح …….

تسليت نداشتن پدربزرگ ،

تسليت
نداشتن پدربزرگ ،

    تسليت    
  نداشتن پدربزرگ ،
تسليت
نداشتن پدربزرگ ،

…… تسليت ……
….نداشتن پدربزرگ ، مادربزرگ ، دائى ، عمه و… كمترين چيزى است كه از زلزله بيزارم ميكند ……

روز ملى سينما يادى از

روز ملى سينما
يادى از

    روز ملى سينما   
   يادى از
روز ملى سينما
يادى از

… 🎬 روز ملى سينما 🎬 …
….. يادى از فريدون گله …..