روزتون بخير ديروز نمايشگاه تهران ٩٣ مجموعه

روزتون بخير
ديروز نمايشگاه تهران ٩٣
مجموعه

 روزتون بخير 
ديروز نمايشگاه تهران ٩٣ 
مجموعه
روزتون بخير
ديروز نمايشگاه تهران ٩٣
مجموعه

روزتون بخير
ديروز نمايشگاه تهران ٩٣
مجموعه كارهاي تهران قديم به قلم آقاي بزرگمهر حسين پور همراه با صداي آقاي رضا يزداني در باغ انجمن خوشنويسان
خريد آثار و ديدن آثار از امروز از ساعت ٤ تا ١٠ شب است
بلوار اندرزگو خ سليمي شمالي باغ انجمن خوشنويسان گالري آرت سنتر ٢
مجموعه زيبا از شاملو ، فروغ فرخ زاد ، فرهاد ، صادق هدايت مصدق و ….. بسيار زيبا است
عكس : ديروز در كنار خانم كمند اميرسليماني اقايون بزرگمهر حسين پور ، سام نوري و رضا يزداني