سلام و درود به همه عزيزانم اميدوارم همگي

سلام و درود به همه عزيزانم اميدوارم همگي

 سلام و درود به همه عزيزانم اميدوارم همگي
سلام و درود به همه عزيزانم اميدوارم همگي

سلام و درود به همه عزيزانم اميدوارم همگي خوب باشيد.
همكاري مجدد با رفقاي قديمي بهنوش بختياري مهربون و ليلا خوشكنار نازنين و رز رضوي عزيز در فيلم سينمايي 🙂
#ليلا_بلوكات #بهنوش_بختیاری #ليلا_خوشكنار #رز_رضوي #همه چي عاديه