براي جلو گيري از پس رفت ، پس بايد رفت هر

براي جلو گيري از پس رفت ، پس بايد رفت
هر

 براي جلو گيري از  پس رفت  ، پس بايد رفت
هر
براي جلو گيري از پس رفت ، پس بايد رفت
هر

براي جلو گيري از “پس رفت” ، پس بايد رفت
هر “چاله ايي” ،
“چاره ايي” به من آموخت…
اميدوارم هفته اي بدون چاله داشته باشيد و مسيرتون هموار و پر از آرامش باشه …
ياحق🙏
عكس:عليرضا لاجورد