سلام بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني

سلام
بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني

 سلام 
بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني
سلام
بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني

سلام
بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني درونشان اينقدر زياده كه باعث حسادت ميشوند ، صابر ابر از همان بعضي هاست … همكار و رفيق عزيزم تولدت هزاران بار مبارك … چقدر خوبه كه سينما انسان درجه يك و بازيگر خوبي چون تو داره … برايت سلامتي و محافظت خداوند را آرزو ميكنم 💜💙🙏🌹
پي نوشت : ماه عجيبي است خرداد …. والبته عزيزان و رفيق هاي ديگري هم تولدشان مبارك … بانوان هانيه توسلي عزيز و كمند اميرسليماني عزيز بهترينها باشه براتون الهي 💜💙💚🌹🙏
عكس : @reihane Taravati