”مادر بودن” هم عشق است و هم مسئولیت یکی

”مادر بودن”
هم عشق است و هم مسئولیت یکی

 ”مادر بودن”
هم عشق است و هم مسئولیت  یکی
”مادر بودن”
هم عشق است و هم مسئولیت یکی

”مادر بودن”
هم عشق است و هم مسئولیت; یکی خواسته یا نا خواسته به بهانه ای فرزندش را در بی کسی رها میکند و دیگری وقتی نوزاد بی کسی را میابد، تصمیم میگیرد خود صاحب فرزند نشود و فرزند رها شده را در آغوش خود پناه دهد…و در انتها ساختن سرنوشت بچه هاست که اهمیت دارد.
”دارکوب”
اولین نمایش در جشنواره فیلم فجر