روزتون بخير جشنواره برلين دختر زيبا

روزتون بخير
جشنواره برلين
دختر زيبا

 روزتون بخير 
جشنواره برلين 
دختر زيبا
روزتون بخير
جشنواره برلين
دختر زيبا

روزتون بخير
جشنواره برلين
دختر زيبا ( هانا )سعيدي خواهر زاده اقاي جعفر پناهي ، جايزه خرس طلايي جشنواره برلين را كه براي فيلم تاكسي اقاي پناهي تقديم شد را دريافت كرد .
تبريك به اقاي پناهي و خانواده بسيار عزيز ايشون و تبريك به سينما ايران و افسوس كه خود اقاي پناهي در آنجا حضور نداشتند . 🙏🌹 پي نوشت : هر فردي ميتواند برداشت شخصي خودش را از هر اتفاق و رخدادي داشته باشد و قرار نيست همه عين هم فكر كنند ، اما اگر بتوانيم بابت هر رخداد كه ميتواند به هر دليل ،باعث خوشحالي شود ، از ان لذت ببريم نه اينكه ايمان و باورمان را به اشتباه بندازيم و باز حسادت ، خشم ، نفرت را در درونمان بياوريم و حال خودمان را بد كنيم . بهتر است عزيزان نظرات شخصي خودتان چه موافق چه مخالف را با ادبيات بهتري بيان كنيد تا ابتدا خودتان ارام و اسوده شويد و بعد تاثير داشته باشد . ممنونم