روزگارتان مهربان با خواندن كامنتهاي شما

روزگارتان مهربان با خواندن كامنتهاي شما

 روزگارتان مهربان  با خواندن كامنتهاي شما
روزگارتان مهربان با خواندن كامنتهاي شما

روزگارتان مهربان با خواندن كامنتهاي شما عزيزان بدون ذره اي ترديد مطمئن ميشوم كه چقدر خصوصيات اخلاقي هم را فارغ از هر تيتري كه داريم در اين فضاي مجازي كه گاه پشت نقابش قايم ميشويم ، خوب شناختيم . فضاي مجازي ، هم فرصت شناخت بهتر بدون تظاهر به خوب يا بد بودن را داده ، هم پشت نقاب قرار گرفتن و حرف از عدالت و انسانيت و غيره زدن را داده . با خواندن كامنتها بيشتر متوجه ميشوم كه اصلا ما قرار نيست شبيه به همان كساني شويم كه به رفتار و اخلاق اجتماعي انها معترضيم ، قرار نيست شبيه به انهايي شويم كه رفتار و بيان و ادبياتشان را دوست نداريم ، نگران نباشيد با ياداوري به هم هيچوقت اين اتفاق نخواهد افتاد و من همچون شما از قضاوتهاي عجولانه و كذب عقب نشيني نخواهم كرد ، از سليقه هاي شخصي و پر غرض ناراحت نخواهم شد ، چون دنيا با همه اين تناقض هايش ما را به تكامل ميرساند . اگر گله و شكايتي هم باشد ، حتما در مسير درست اخلاقي و انصاف خواهد بود . ممنونم كه تعداد بسياري از شما تصوير زيباي انسانيت و حمايت و مهرباني هستيد 🙏🌹