روزگارتان مهربان بعضي كارها حتي وقتي تمام

روزگارتان مهربان بعضي كارها حتي وقتي تمام

 روزگارتان مهربان  بعضي كارها حتي وقتي تمام
روزگارتان مهربان بعضي كارها حتي وقتي تمام

روزگارتان مهربان بعضي كارها حتي وقتي تمام ميشوند ، خاطرات و لحظات بسيار زيبا و دائمي براي آدم ميسازند . لحظات پر از احترام ، زندگي ، حرفه اي بودن كار و گروه بسيار خوب .
نهنگ عنبر اين چنين بود همراه با عزيزان و رفيق هاي بسيار خوب : اقاي رضا عطاران ، آقاي ماني باغباني ( فيلمنامه نويس) و آقاي سامان مقدم كارگردان بسيار مهربان و حرفه اي ما 🙏🌹