روزگارتان مهربان شادي و آرامش ، طولاني

روزگارتان مهربان
شادي و آرامش ، طولاني

 روزگارتان مهربان 
شادي و آرامش ،  طولاني
روزگارتان مهربان
شادي و آرامش ، طولاني

روزگارتان مهربان
شادي و آرامش ، طولاني چون شب يلدا باشد و مبارك
و غمها و دردها كوتاه چون يك خواب .
احترام به مناسبتهاي شاد و غمگين ، احترام به مباركها و تسليتها ، همه و همه احترام و ارزش به باور هايمان است و هر انچه اعتقاد فرديست .

هرگز از مرگ نهراسيده ام ، اگرچه دستانش از ابتذال ، شكننده تر بود .
هراس من باري ، همه از مردن در سرزميني است كه مزد گوركن ، از آزادي آدمي افزون تر باشد . (احمد شاملو )