روز باراني همه بخير كاش اين باران به همه

روز باراني همه بخير
كاش اين باران به همه

 روز باراني همه بخير 
كاش اين باران به همه
روز باراني همه بخير
كاش اين باران به همه

روز باراني همه بخير
كاش اين باران به همه سرزمينمان بباره و بشود نفس كشيد .
عكس : ازصفحه پوريا عالمي عزيز
بسيار دردناك است
چه بايد كرد ؟؟؟؟؟
پي نوشت : دوستان فكر نميكنيد پلاك ماشين يا ماشين كناريش و اين كه از كجاست يا واقعي هست يا نيست ، الان دغدغه نيست ؟ اينكه اينقدر توجه و دقت در ديد شماست بسيار عاليست اما موضوع چيز ديگريست و دغدغه جاي ديگر و دليل ديگري دارد .
ممنون از توجه تك تك شما 🙏