روز زيباتون بخير همچنان دغدغه هموطنان درخوزستان

روز زيباتون بخير
همچنان دغدغه هموطنان درخوزستان

 روز زيباتون بخير 
همچنان دغدغه هموطنان درخوزستان
روز زيباتون بخير
همچنان دغدغه هموطنان درخوزستان

روز زيباتون بخير
همچنان دغدغه هموطنان درخوزستان ( اهواز و هر جا كه درگير اين درد است ) براي هوايي كه نفس ندارد در تك تك ما هست و منتظر و پيگير خواهيم ماند تا رفع اين درد .
ممنونم از همه خوبيها ،همه دعاهاي خير ،همه انرژيهاي مثبت و دلگرم كننده و همه بزرگي كه در شما قرار دارد ، بي شك اين نكات ارزشمند اخلاقي ، براي صلح و ارامش درون شخصي افراد تاثير ارزشمندي دارد و هديه گرانبهايي است انسان خوب بودن ، خوش به سعادت تك تك اين افراد و بعد انتقال دادنش به ديگران تقسيم اين هديه است ، ممنون كه من را در اين خصوصيات و اين ارزشهاي والا انسانيتون شريك ميكنيد .
پي نوشت : باور و اعتقاد شخصيست نه حكم و قانون ، ممنون از تامل شما
و تصوير از لطف و محبت شما عزيزي است كه دارنده پيج هستيد . @ mahnazafshaar_taghdimi
اگر اشتباه نكنم بانو زينب 🙏🌹