به كوه به دشت به بيايان به باغ همسايه به

به كوه
به دشت
به بيايان
به باغ همسايه
به

 به كوه
به دشت
به بيايان 
به باغ همسايه 
به
به كوه
به دشت
به بيايان
به باغ همسايه
به

به كوه
به دشت
به بيايان
به باغ همسايه
به هر كجا قدم گذاشتم
يكى داشت
به عشق كسي ، چيزي، جايي، ارزويي سبزه ها را گره مى زد
خداي من!!!
آدمها پر شده اند از گم كرده ها
كدام سيزده قرار است روزگار خالي ما بدر شود؟

#نیکی_فیروزکوهی
با آدمها با طبيعت با حيوانات مهربان باشيم ….
#ليلا_بلوكات #روز_طبيعت_مبارك #سيزده_بدر

دعاي سيزده روزي و ميبينم كه ديگه بي فرهنگي

دعاي سيزده
روزي و ميبينم كه ديگه بي فرهنگي

 دعاي سيزده  
روزي و ميبينم كه ديگه بي فرهنگي
دعاي سيزده
روزي و ميبينم كه ديگه بي فرهنگي

دعاي سيزده 🙏
روزي و ميبينم كه ديگه بي فرهنگي و فحاشي و حرفهاي زشت و دروغ و ريا و تهمت تو هيچ فضايي نباشه !🙏اميدوارم دروغ سيزده نشه 😜
آخه بعضي از دوستان به اصطلاح دوست خيلي جالبن !😏
عكس نميزارم ميگن خبري ازت نيست يه عكس جديد بده 🤔
عكس ميزارم ميگن كشتي خودتو خود شيفته 😳
تبريك ميگم يه چيز ميگن !
تسليت ميگم يه چيز ميگن !
از نيازمندان حمايت ميكنم ميگن ريا كاري !🙄🙈
مسافرت ميرم ميگن چرا خرج نيازمندان نميكني !؟🙈🙄
از حيوانات و محيط زيست حمايت ميكنم ميگن اين هنرمندا كشتن مارو اينقدر از حيوانات عكس گذاشتن و از گل و بلبل و سبزه😂😁😏
حامي حيوانات نشيم ميگين چقدر كم توجه و بي فكرين !
از طبيعت خدا عكس ميزارم يه چيزه ديگه ميگن !😁😆
خلاصه اينجا بعضي ازين مردم ما انتظار دارن ما رقاصه باشيم و با همه سازشون برقصيم ! نه برادر و خواهر عزيز شما انتقاد مودبانه بكنيد بنده با گوش جان ميشنوم ولي دري وري بعضي از آدمها رو اصلا نميشنوم ….✋✋✋✋
بازم مخلص و كوچيك رفقاي خوبم هستم كه هميشه به من با كامنتها و اظهار لطفاشون انرژي ميدن سلامت باشين دوستتون دارم يا حق…🙏
#روز_طبيعت_مبارك #سيزده_بدر #ليلا_بلوكات