روز ملی سینما مبارک جای بزرگانی که در بین

روز ملی سینما مبارک
جای بزرگانی که در بین

 روز ملی سینما مبارک
جای بزرگانی که در بین
روز ملی سینما مبارک
جای بزرگانی که در بین

روز ملی سینما مبارک
جای بزرگانی که در بین ما نیستند خالی
اساتیدی چون علي حاتمي ،رضا کرم رضایی، مرتضی احمدی، رسول ملاقلی‌پور، حسین پناهی و بسیاری دیگر
یادشان گرامی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
مطالب کانال مهناز افشار را می‌توانید در آدرس تلگرامی زیر دنبال کنید
https://telegram.me/MahnazAfsharT
با تشکر
ادمین