همه مارا از چوب خدا ترساندند ولی

همه مارا از
چوب خدا ترساندند
ولی

 همه مارا از
  چوب خدا   ترساندند
ولی
همه مارا از
چوب خدا ترساندند
ولی

همه مارا از
” چوب خدا ” ترساندند
ولی!!!!
یکی !!!!
به ” بوسه خدا ”
امیدوارمان نكرد.

در حالیکه خداوند کلامش را همیشه با “بخشنده و مهربان ” آغاز میکند… بارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم.

اينجا كافه رستوران روژانو
عكس از مسعود ساكي
#ليلابلوكات #روژانو