سلام دوستاي گلم خدا رو شكر نمايش رام كردن

سلام دوستاي گلم خدا رو شكر نمايش رام كردن

 سلام دوستاي گلم خدا رو شكر نمايش رام كردن
سلام دوستاي گلم خدا رو شكر نمايش رام كردن

سلام دوستاي گلم خدا رو شكر نمايش رام كردن مرد سركش با استقبال شروع شد و افتتاحيه به نفع بيماران ام اس با حضور خودشون اجرا شد ….ممنونم از مهمانان عزيزم كه محبت كردن و دعوت منو پذيرفتن و تشريف آوردن كنار اين بيماران نمايش و ديدن سپاسگذارم …..خوشحال ميشم شما عزيزانم شبهاي ديگه در سالن ببينم…. دم همتون گرم كه هميشه هستين 😊. ستاري شمال.نبش پيامبر مركزي.پرديس كوروش.سالن هفت ساعت ده شب عكس مهرداد فلاح Www.tiwall.com 09190820819 #leilabolukat