سلام ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

 سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از
سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از خواننده هاي محبوب منه و دقيقا به دليل همين دلبستگي در سريال از نام و صداش استفاده شد،در قسمت ديشب شوخيه تند و خارج از ادبي با اين بزرگوار شد كه من لازم ديدم همين جا از همگي عذرخواهي كنم
نوروز به كام
سلامت باشيد

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

 منطقه بسيار محروم كال شور  وتماشاي پايتخت
اميدوارم
منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم محرومتر از اين نشيم،،خراسان شمالي
عكس از عليرضا عضدي

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

 پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و
پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و حوصله ببينيد و لذت ببريد گواراي وجود
عكس :نادر فوقاني

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

 ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
عكس از نادر فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣 عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

 ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني
ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

 لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد
لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

نه ميشه ديد نه ميشه نديد چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

  
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

.
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست!!

ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

 ديدن اين فيلمو از دست ندين
ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

 🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

تازه با هم رفيق شده بوديم خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

 تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت
تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت گفتنا از مصيبتا از،،،،
لوون جان خداحافظ