ایییییییییی خخخخددددداااااا بهرام افشاری

ایییییییییی خخخخددددداااااا
بهرام افشاری

 ایییییییییی خخخخددددداااااا    
 بهرام افشاری
ایییییییییی خخخخددددداااااا
بهرام افشاری

ایییییییییی خخخخددددداااااا😂😂😂😂
#بهرام_افشاری #سریال #پایتخت۵
عکس:نادر فوقانی

هومن عزیز یکی از مهربونترین و خوش سفرترین

هومن عزیز یکی از مهربونترین و خوش سفرترین

 هومن عزیز یکی از مهربونترین و خوش سفرترین
هومن عزیز یکی از مهربونترین و خوش سفرترین

هومن عزیز یکی از مهربونترین و خوش سفرترین ادمیا یی بود که تو‌زندگیم دیدم و خیلی دوسش دارم خیلیم اذیتش کردم😂😂😂
#بهرام_افشاری #هومن_حاجی_عبداللهی

مرسی از محبت تک تکتون دوستون دارم عشقیا

مرسی از محبت تک تکتون
دوستون دارم عشقیا

 مرسی از محبت تک تکتون  
دوستون دارم عشقیا
مرسی از محبت تک تکتون
دوستون دارم عشقیا

مرسی از محبت تک تکتون .
دوستون دارم عشقیا❤️❤️😘😘😘🙏🙏🙏
عکس :نادر فوقانی
#بهرام_افشاری #هومن_حاجی_عبداللهی

رضا گلزار

رضا گلزار

 رضا گلزار
رضا گلزار

❤️

رضا گلزار

رضا گلزار

 رضا گلزار
رضا گلزار

👊🏻

   ‍

👮🏻‍♂️😇🎬