سلام ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

 سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از
سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از

سلام
ابراهيم تاتليس خواننده شهير تركيه از خواننده هاي محبوب منه و دقيقا به دليل همين دلبستگي در سريال از نام و صداش استفاده شد،در قسمت ديشب شوخيه تند و خارج از ادبي با اين بزرگوار شد كه من لازم ديدم همين جا از همگي عذرخواهي كنم
نوروز به كام
سلامت باشيد

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

 منطقه بسيار محروم كال شور  وتماشاي پايتخت
اميدوارم
منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم

منطقه بسيار محروم كال شور وتماشاي پايتخت
اميدوارم محرومتر از اين نشيم،،خراسان شمالي
عكس از عليرضا عضدي

نه ميشه ديد نه ميشه نديد چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

  
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست

.
نه ميشه ديد
نه ميشه نديد
چاره اي نيست!!

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

 لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد
لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

لطفا سانسور نكنيد لطفا به مردم احترام بگذاريد

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

 پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و
پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و

پايتخت با عشق تقديم به شما لطفا با صبر و حوصله ببينيد و لذت ببريد گواراي وجود
عكس :نادر فوقاني

ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

 ديدن اين فيلمو از دست ندين
ديدن اين فيلمو از دست ندين

ديدن اين فيلمو از دست ندين

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

 ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون

ممنون از پيغامهاي پر از مهرتون
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
عكس از نادر فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣 عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

 ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني
ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

ما رفتيم تركيه🤣🤣
عكس از نادر خان فوقاني

🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

 🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا شير

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

  
استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

.
استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير سماور،،
هديه به داور