سلام به همه عزيزانم نمايش خانه عروسك از

سلام به همه عزيزانم
نمايش خانه عروسك
از

 سلام به همه عزيزانم 
نمايش خانه عروسك 
از
سلام به همه عزيزانم
نمايش خانه عروسك
از

سلام به همه عزيزانم
نمايش خانه عروسك
از بيست و سوم آذر ماه ساعت پنج و نيم در فرهنگسراي نياوران
خريد بليط از سايت تيوال پانصد نفر اول واسه خريد بليط سي درصد تخفيف دارن .
Www.tiwall.com
خلاصه خوشحال ميشم دوباره ببينمتون واسه اين نمايش
#ليلابلوكات #عروسكخانه #فرهنگسراي نياوران

سلام به عزيزان دل ديشب ديدن نمايش رٍم

سلام به عزيزان دل
ديشب ديدن نمايش رٍم

 سلام به عزيزان دل   
ديشب ديدن نمايش رٍم
سلام به عزيزان دل
ديشب ديدن نمايش رٍم

سلام به عزيزان دل…
ديشب ديدن نمايش رٍم فرهنگسراي نياوران به دعوت دوست عزيزم نيكي مظفري كه اميدوارم هميشه در صحنه بدرخشي و ديدن همكاراي خوبم حسين كشفي و سميرا حسيني با بازيهاي خوبشون و …. كلي خوشمان آمد يه خسته نباشيد به كل گروه… از نكته هاي جالب اين نمايش اينه كه همه چي وارونه است به بالاي عكس نگاه كنيد بازيگرا رو سقف بازي ميكنن😉يا شايدم تماشاچي ها رو سقفن 😀😜🙈
اين نمايش تا هيجده آذر هر شب ساعت هشت و نيم در فرهنگسراي نياوران
#ليلابلوكات #رٍم#فرهنگسراي نياوران