آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت حیف بی دقت

آنچه ازسر گذشت ؛
شد سرگذشت حیف بی دقت

 آنچه ازسر گذشت ؛ 
شد سرگذشت    حیف بی دقت
آنچه ازسر گذشت ؛
شد سرگذشت حیف بی دقت

آنچه ازسر گذشت ؛
شد سرگذشت!!! حیف بی دقت گذشت؛
اما گذشت!!! تاکه خواستیم یک «دوروزی» فکرکنیم!!!!!!! بردرخانه نوشتند؛
درگذشت..‌. خداي من حالم خيلي بده يكي از هشت فرشته اي كه داشتم متاسفانه خبردار شدم فوت شده روحت شاد فرشته كوچولوي ليلا اونروز چه قشنگ ميخنديدي وقتي گقتي ليلا ميخوام نقاشي كنم صورتمو ،،،،😢ديناي نازنيم مبتلا به بيماري ميوپاتي بود چهارسالش بود كه ديشب از پيشه ما رفت خدايا عاجزانه ازت ميخوام نگهدار اين فرشته هاي بيمار باش و از درگاهت شفاي عاجل خواستارم .يا حق 😢. #ليلابلوكات #دينا

سلام و درود به عزيزان جان شيريني و كافه

سلام و درود به عزيزان جان
شيريني و كافه

 سلام و درود به عزيزان جان 
شيريني و كافه
سلام و درود به عزيزان جان
شيريني و كافه

سلام و درود به عزيزان جان
شيريني و كافه وشكلات،بستني چيزيه كه نميشه ازش گذشت 😋😋😋😋 البته من خودم تو تركم 😜ولي وقتي دوست قديميت نمايندگي كافه،قنادي،بستني ايتاليايي پرنيگوتي را مياره ايران نميشه ازش گذشت و بايد يك روز رژيم و بزاري كنار و تا ميتوني بخوري 🙈
بهر حال تبريك آقاي عباس داوودي عزيز و همينطور آرزوي موفقيت براي شعبه دوم اين قنادي در هتل ٥ستاره آزادي
پ.ن:پرنيگوتي واقع درشهرك غرب خيابان دادمان نبش فلامك
#ليلا_بلوكات #عباس_داوودي#پرنيگوتي
@iranpernigotti